Centrum Edukacji i inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zaprasza nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów kulturowych z województwa warmińsko-mazurskiego do składania projektów w konkursie na współorganizowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w programie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

Cele konkursu:
– wspieranie działań podejmowanych w sferze kultury także przez wielopokoleniowe grupy, tak by przyczyniały się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in. takich jak kreatywność, innowacyjne działania, umiejętność współpracy, budowanie zaufania, nabywanie kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych dzieci i młodzieży.
– rozwijanie współdziałania pomiędzy sferą kultury i sferą edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej w partnerskiej współpracy pomiędzy przedstawicielami kultury i oświaty/edukacji.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 130 000 zł.

Zapraszamy.

 


Wyniki Konkursu – projekty pierwszoroczne (pdf)

Wyniki Konkursu – projekty kontynuowane (pdf)


Lista zakwalifikowanych do II etapu Konkursu


Regulamin Konkursu 2021

Formularz aplikacyjny – I etap

Formularz aplikacyjny – II etap

Formularz aplikacyjny – projekty kontynuowane

Preliminarz kosztów

Deklaracja wsparcia podmiotu prawnego

Wykaz kosztów kwalifikowalnych

 


Font Resize
Contrast